BALTMARINE TERMINAL LTD

BOUNDED WAREHOUSE AND FORWARDING SERVICE

Uzņēmuma vēsture

Privātais uzņēmums “Baltmarine Terminal” uzsācis savu darbību 1997. gadā īrējot Rīgas Brīvostas teritorijā, Sprīdīša ielā 1, muitas noliktavu – saldētavu.

Galvenā uzņēmuma darbības nozare ir saldētas produkcijas tranzīta nodrošināšana, kurā ietilpst kravu pieņemšana, uzglabāšana, ekspedīcijas pakalpojumi un pārvadājumi.

2009. gadā uzņēmums paplašinājis savu darbību kravu ekspedīcijā Rīgas Universālā Termināla saldētavā

2012. gadā uzņēmums saņem atļauju uz muitas noliktavas atvēršanu ostas teritorijā, metāla, koka un šķembu uzglabāšanai un pārkraušanai.

2013. gadā uzņēmums savā īpašumā ieguva muitas noliktavu – saldētavu, kuru pirms tam bija īrējis.

Uzņēmumam “Baltmarine Terminal” ir noslēgts ilgtermiņa līgums ar Rīgas Brīvostu par “Baltmarine terminal” ostas teritorijas īri, ar kopējo platību vairāk nekā 44 tūkstoši kv/m.

Rīgas Brīvostas attīstības plānā ir paredzēta divu dziļūdens piestātņu būvniecība ar gultnes projekta atzīmi 10 m dziļumā, kas ļaus manāmi palielināt uzņēmuma “Baltmarine Terminal” kravu apgrozījumus un iespējas.

2018. gada Rīgas Brīvostas vadība apstiprinājusi jaunas saldētavas projekta celtniecību, kas perspektīvā atļaus vienlaicīgi uzglabāt ap 10 tūkstošiem t saldētu produktu.

Uzņēmumam “Baltmarine Terminal” ir iespējas paplašināt savu saimniecisko darbību Rīgas Brīvostas teritorijā un citi uzņēmumi tiek aicināti kļūt par partneriem kopīgai sadarbībai.